اطلاعات تماسی شرکت مینار گونش آذربایجان


آدرس شرکت : ارومیه ؛ خیابان سلطانی - 12 متری اول - کوی 5 پلاک 54 طبقه اول واحد یک

کد پستی : 13883 - 57157    
تلفن تماس : 84 47 48 33 44 98+   57 27 43 33 44 98+    
  57 27 43 33 44 98+    
شماره فکس : 84 47 48 33 44 98+   82 85 23 32 44 98+

وب سایت             : http://www.minar-ga.ir

تماس با مدیریت  :  mg@minar-ga.ir

پست الکترونیک  :  info@minar-ga.ir


شماره تماس واحد فروش : آقای اکبرزاده

  84 47 48 33 44 98+   sell@minar-ga.ir
  3252 443 0914  akbarzadeh.minar@yahoo.com
      akbarzadeh.minar@gmail.com
      reza akbarzadeh


شماره تماس واحد بازرگانی : آقای وحید حیدری

  57 27 43 33 44 98+
  heidari@minar-ga.ir
  4943 389 0914
  3727 437 0911
  heidari_minar@yahoo.com

                                                  آقای احمدی  ( مشاوره و فروش)

  1041 716 0914
  8097 147 0914
  ahmadi@minar-ga.ir


شماره تماس مستقیم بخش الکترونیک : آقای محمد اکبرزاده

  3252 799 0914    


شماره تماس مستقیم بخش حسابداری : آقای اکبر عباس زاده

  84 47 48 33 44 98+    

                                                          آقای اسد زاده

  84 47 48 33 44 98+   9074 964 0914